הפכי לעמוד הבית
על סדר היום נשים וכסף גוף ונפש סטייל דרך חיים סלון פורומים שדרת אסימון קשרים
כתובת דוא"ל: סיסמא:  עדיין לא חברה?  הצטרפי עכשיו   שכחת סיסמא?
נשים וכסף נשים ועסקים
מקצועות נשיים וגבריים?

כיום עדיין ישנם מקצועות בהם קיים רוב גברי או רוב נשי מובהק. האם יש מקום למקצועות ''גבריים'' ו''נשיים'' בחברה ששואפת להיות שוויונית, ובמה בעצם השוויון צריך לבוא לידי ביטוי? 
כתבות נוספות
* האם יש מקום לנשים בענף הנדל''ן המקומי?
 
     
 
עוד באתר -
לוח אירועים   |   טיולי נשים   |   קשרים באסימון   |   אינדקס עסקים   |   הצטרפו לקבוצת אסימון   |  
המומלצים -
מתכונים   |   מחשבון נומרולוגיה   |   מחשבוני דיאטה   |   אסטרולוגיה   |   משחקים   |  
   
 

יצירת תרבות המעודדת שונות: חינוך - חלק ב'

פרופ' אורית חזן מציגה פעילויות שניתן לבצע במטרה להעצים התפתחות מקצועית אישית וטוענת שניתן לתכנן קידום מקצועי. לפעילויות חשיבות מיוחדת עבור נשים היות והן נוטות לא לבקש ולדרוש את המגיע להן בגלל מוסכמות חברתיות המתייחסות לנורמות התנהגות המתאימות לכל מגדר
מאת: פרופ' אורית חזן
21/09/2006

בטורי הקודמים העוסקים במגדר וטכנולוגיה הצגתי את התפיסה כי שונות (diversity) מקדמת את חברות וארגונים המקדמים אותה. בטור הקודם התייחסתי לדרך אפשרית אחת לקידום שונות העוסקת בחינוך: חינוך שני המגדרים לבחור בחירות המתאימות לאופיים גם אם הם אינם תואמות את תפיסת המגדר המקובלות. כך למשל, נערה המעוניינת ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ברמה גבוהה, לא תצטרך לחשוש מנידוי חברתי; נערים ירגישו נוח יותר ללמוד מקצועות הנתפסים כנשיים.  

בטור הנוכחי אציג מספר פעילויות שניתן לבצע במטרה להעצים התפתחות מקצועית אישית. הרציונאל העומד מאחורי הפעילויות הוא הבאה למודעות את העובדה כי ניתן לתכנן התפתחות מקצועית בהתאם למטרות ארוכות טווח, תוך התייחסות למכשולים בהם עלולים להיתקל ולקונפליקטים עימם עשויים להתמודד במהלך הדרך. אחד המסרים המרכזיים של פעילויות אלה הוא שניתן לתכנן קידום מקצועי, בנחישות ומבלי לחשוש מקונפליקטים, כל זמן שהדבר מקדם את מטרתנו ואינו פוגע באחרים.
למרות שאת הפעילויות המוצעות יכולים לבצע הן נשים והן גברים, יש לו חשיבות מיוחדת עבור נשים היות ועל פי הספרות, נשים נוטות לא לבקש ולדרוש את המגיע להן, לא מכיוון שהן אינן מכירות בערכן, אלא בגלל מוסכמות חברתיות המתייחסות לנורמות התנהגות המתאימות לכל מגדר (ראו דיון בנושא בטור הקודם). וכך, מטרת הפעילויות היא להגביר מודעות לדרכים שבהן ניתן לתכנן התפתחות מקצועית.

בהקשר מגדרי, המסר העיקרי של הפעילויות המוצעות הוא העלאת מודעות לקיומן של תפיסות אלטרנטיביות שגם גברים וגם נשים יכולים להביא לתחום העיסוק שלהם. שוב, כמו בטורי הקודמים, מתוך הערכה לתרומתה של שונות (diversity) לארגונים המטפחים תרבות המקדמת שונות, המטרה היא להדגיש כי ניתן וחשוב להציג תפיסות אלטרנטיביות (ולאו דווקא להתאים את תפיסותינו למקובל, שהוא במקרים רבים תלוי מגדר), כל עוד תפיסות אלה תורמות ומקדמות את הנושא עליו אנו אמונים. חשיבה מודעת על נושאים אלה יכולה להיעשות בין השאר ע"י הפעילויות המוצעות כאן.
הפעילויות המוצעות להלן, המנחות תכנון התפתחות מקצועית, שייכות משלושה סוגים: ניתוח (analysis), תכנון (planning) ועיצוב (design). מומלץ לבצע את כל הפעילויות בליווי תהליכים רפלקטיביים שמטרתם להגביר את המודעות האישית לנושאים השונים המועלים, כמו גם לדרכי ההתייחסות שלנו לנושאים אלה. ניתן לבצע את הפעילויות ביחידות או בקבוצות עם עמיתים.

פעילות ניתוח
במסגרת פעילויות ניתוח ניתן לנתח מאורעות, סביבות עבודה, פגישות ומאורעות אחרים השייכים לתחום המקצועי שלנו. מטרתן של פעילויות אלה הוא להעלות את המודעות לפרטים שבאירועים אלה.
למשל, ניתן לצפות ולנתח פגישת צוות בה השתתפנו. הניתוח יכול להיעשות על-פי מאפייני הפגישה (אווירה, הנהגה, נושאים שנידונו, וכו'). לאחר שמאפייני הפגישה אופיינו, ניתן לנתח את התרשמותנו ממה שהתרחש. בפרט, מומלץ להתייחס לשאלות כמו, האם חשנ

ו נוח בפגישה? האם הסכמנו עם תהליך ניהול הפגישה? האם היינו מנהלים אותה באופן שונה? אילו חלקים מהפגישה היינו משנים? . מטרתן של שאלות אלה היא להעלות את המודעות לכך שביכולתנו להשפיע על מאורעות ותהליכים בהם אנו לוקחים חלק.

פעילות תכנון  
מטרתן של פעילויות תכנון בהקשרו של הטור הנוכחי היא תכנון קריירה. אחד המסרים העיקריים שמשדרות פעילויות אלה הוא שגם כאשר תכנון כזה נראה מסובך ומעורפל, במקרים רבים ניתן להוציאו את הפועל אם מתייחסים אליו באופן מבוקר ומחושב. כמובן שיש צורך לזכור כי כל תוכנית היא בסיס לשינויים; יחד עם זאת, קיומה של תוכנית כזו משאיר אותנו בתלם ומאפשר לנו להתמקד במטרה תוך בקרה קבועה בדרך להשגתה.
אחת הדרכים שבאמצעותן ניתן להתחיל בבניית בסיס לתכנון התפתחות מקצועית היא ציון שלוש מטרות מקצועיות שברצוננו להשיג בחמש השנים הבאות בתחום עיסוקנו. אחרי הצבת היעדים כדאי לבחור ביעד אחד וביחס אליו לציין לפחות חמישה פרטי-פעולה (action items) שיש לבצע במטרה להשיגו, יחד עם תאריך יעד לביצוע הפעולה. בשלב הבא, גישה זו מופעלת ביחס לכל אחד מפרטי הפעולה: אם פריט-פעולה נראה מורכב מדי או מעורפל מדי והדרך לביצועו אינה ברורה, יש לפרקו למשימות קטנות יותר תוך הצמדת תאריך יעד לכל אחת מהן, וכן הלאה. בסיומו של תהליך כזה, היעד הראשון המעורפל מתבהר ונראה ברוב המקרים כניתן להשגה.
בסיומה של הפעילות, מומלץ לבצע תהליך רפלקטיבי על התהליך שעברנו ולבדוק הן את האסטרטגיה שהנחתה אותנו והן את גישתנו להשגת מטרותינו. מומלץ לשמור את התוכנית שבנינו למעקב ולבדיקה בעתיד במספר נקודות זמן. בין השאר מומלץ לבדוק האם עמדנו בתכנון, ובמידה ולא עמדנו בתוכנית כדאי לבדוק את הסיבות לכך ולבחון האם יש צורך לבצע שינוי בתוכנית.

פעילות עיצוב

מטרתן של פעילויות עיצוב היא להביא מודעות את העובדה כי אנו יכולים להשפיע ולשנות את סביבתנו (הקרובה והרחבה יותר). הפעילות מזמינה להציג מודל של הסביבה שבה היינו מבקשים לעבוד ולקדם את התחום שבו אנו עוסקים. בבניית מודל כזה מומלץ להתייחס הן למרכיבים פיזיים והן למרכיבים שאינם פיזיים, ולהתייחס ביחס לכל מרכיב לשאלה כיצד ניתן ליצור סביבות כאלה בפועל. את המרכיבים הפיזיים ניתן לצייר ולבחון כיצד המרכיבים שאינן פיזיים (כמו למשל ערכים, סגנון תקשורת, והיררכיה ניהולית) משתלבים עם המרכיבים המוחשיים-פיזיים. פעילות זו מדרבנת בנוסף גם חשיבה על סביבת העבודה הנוכחית שלנו ועל דרכים לשיפורה, וכן אמצעי לבדיקה כיצד ניתן להשפיע על עיצובה כך שתתאים לחזוננו.

עד כה עסקתי בשתי דרכים הקשורות בחינוך ביחס להשגת שונות (בטור הקודם - מודעות להשפעות מגדריות, וכעת - מודעות ליכולתנו להשפיע על סביבתנו). בטור הבא, אדון באמצעי נוסף – חשיפה של תחומים מדעיים וטכנולוגיים לקבוצות תת-מיוצגות בתחומים אלה.

הכותבת היא חברת סגל במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון. ניתן ליצור עימה קשר בדוא"ל.

 

 הוסיפי תגובה    שלחי לחברה    גירסה להדפסה
     תגובות
 
המשך הקשר
, ק.מוצקין  25/10/2006 20:52:00
אם תרצי להיות בקשר איתי הטלפון שלי הוא: 0526-306080 תודה ולהתראות
תגובה לתגובה
הערכה
, קריות  25/10/2006 20:49:31
מאוד נהנהתי לקרוא את הכתבה שעסקה בעיקרה על איך אנחנו מתיעלות והופכות לנשים יותר אסטרטיביות ונאבקות על דרכינו ועל מסלול חיינו הייתי רוצה לשאול איך יוצרים קשר איתך ואיך אפשר לדעת יותר פרטים על הארגון הנ"ל?
תגובה לתגובה
  
+ דוא"ל
, , 25/11/2006 20:32:38
כתובת הדוא"ל שלי מופיעה בסוף הכתבה
תגובה לתגובה
 
טורים נוספים  
הקשר שבין מגדר ושיטות פיתוח תוכנה הקשר שבין מגדר ושיטות פיתוח תוכנה
מדוע חברות אינן שואפות לייצוג מגדרי שווה? מדוע חברות אינן שואפות לייצוג מגדרי שווה?
על הפער שבין הדיבור למעשה על הפער שבין הדיבור למעשה
למה הן לא בוחרות ללמוד מדעי המחשב ברמה של 5 יחידות לימוד? למה הן לא בוחרות ללמוד מדעי המחשב ברמה של 5 יחידות לימוד?
ייצוג שווה לנשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים - כיצד? ייצוג שווה לנשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים - כיצד?
שונות כאמצעי להשגת מטרות חברתיות שונות כאמצעי להשגת מטרות חברתיות
כתבות נוספות במדור  
הייטק לנשים בלבד הייטק לנשים בלבד
מכשירים לנשות עסקים בתנועה מכשירים לנשות עסקים בתנועה
מובילות נטוורקינג מובילות נטוורקינג
מ-Small Talk ל- Business מ-Small Talk ל- Business
   
-->
 
על סדר היום
החדשות שלנו
מזווית נשית
סטטיסטיקה
הסיפור שלה
סיפורים מהחיים
 
נשים וכסף
נשים ועסקים
יזמות עסקית
שוק העבודה
שוק ההון
צרכנות
 
גוף ונפש
רוחניות
אימון אישי
רפואה אלטרנטיבית
פנג שואי
קבלה
מרפלקסולוגיה ללמידה
 
סטייל
אופנה
טיפוח ויופי
דיאטה ותזונה
עיצובים
חדש על המדף
מבצעים והנחות
 
דרך חיים
הטיפ היומי
אקדמיה לסקס
בריאות
הורות וילדים
הריון ולידה
זוגיות
אוכל
תיירות ונופש
 
סלון
תרבות ואמנות
ספרים
קולנוע וטלוויזיה
מופעים והצגות
תערוכות
 
אודות אסימון |  צרו קשר |  פרסמו אצלנו |  תנאי שימוש |  תקנון רכישה באתר |  אסימון, טיולי חוויה ברוח נשית |  רשימת העסקים
אסימון - © כל הזכויות שמורות
וייזנט - תוכנות לעסקים