הפכי לעמוד הבית
על סדר היום נשים וכסף גוף ונפש סטייל דרך חיים סלון פורומים שדרת אסימון קשרים
כתובת דוא"ל: סיסמא:  עדיין לא חברה?  הצטרפי עכשיו   שכחת סיסמא?


אתר אסימון מזמין אותך להירשם לאתר, כדי לקבל שירותים שונים ללא תשלום. ברצוננו להדגיש שאתר אסימון שהוא אתר הנשים של ישראל פונה לנשים, אך, יחד עם זאת כל גולשת וגולש מוזמנים ליהנות ממנו. של אופיו של  האתר ישנם מספר שירותים המיועדים  לנשים בלבד.

הלשון בה אנחנו משתמשות באתר זה היא לשון נקבה אך, אין לראות בכך פנייה רק לנשים, כשם שפנייה השגורה בלשון זכר, במקרים רבים איננה פנייה רק לגברים. שירותים שניתנים לנשים בלבד באתר יצוינו ככאלה ואילו שירותים אחרים שהפנייה בהם היא בלשון נקבה ניתנים לנשים וגברים כאחד.

השירותים באתר  כוללים, בין השאר, פרסום מודעות בלוחות שונים, הקמת "חדר משלך" אתר אישי המיועד לנשים בלבד, השתתפות בפורומים שונים. השירותים מתעדכנים ומשתנים מעת לעת. שירותים חדשים נוספים ואחרים יוסרו.

אתר אסימון נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת השימוש בשירותים. הם מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים, כמובן, גם לגברים.

אנא קראי את התנאים הבאים  בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין  אסימון  ע"י דניאלה שורץ (להלן אסימון ) המנהלת ומפעילה את אתר אסימון. זכותך להשתמש בשירותים כפופה לכך שתעמדי בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיימי אותם בכל עת. במידה ולא תקיימי את התנאים והמגבלות הללו, תהיה אסימון רשאית לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים השונים באתר.

כדי לאשר את הסכמתך לתנאים עליך לסמן את התיבה המתאימה בטופס ההרשמה ולהקיש על הכפתור הנושא את המילה "המשך". אם אינך מסכימה לתנאים הללו, בחרי שלא לסמן את התיבה. במקרה זה לא תוכלי להשתמש בשירותים אלה, כולם או חלקם.

קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אסימון ובשירותים הינם של אסימון או של צדדים שלישיים שהעניקו לאסימון הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אסימון הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת אסימון.

פרסום במסגרת השירותים באתר
השירותים יסופקו לך באתר בלא תשלום. יחד עם זה, אסימון רשאית לשלב בשירותים פרסומות ומסרים מסחריים. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שיבחין בינם לבין תוכן שאת כותבת ומפרסמת, אבל יכול שהם יתייחסו לתוכן זה בעקיפין. זכורי: השירותים עומדים לרשותך ללא תשלום בתנאי שתסכימי לצפות בפרסומות ומסרים מסחריים כאמור. מסיבה זו נאסר עליך להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.

בדיוק מאותה סיבה, אסימון תהיה רשאית לשגר לתיבות דואר אלקטרוני שאותה נתת בהרשמה פרסומות ומסרים מסחריים, בין אם שלה עצמה ובין אם מטעם צדדים שלישיים. את מסכימה בזה למשלוח ולקבלת פרסומות ומסרים מסחריים בתיבת הדואר האלקטרוני שתשמש אותך במסגרת השירותים. את רשאית לבקש שאסימון תפסיק לשגר אליך אותן הודעות דואר אלקטרוני מסחריות, אולם במקרה זה אסימון רשאית להחליט כי אינך זכאית עוד ליהנות מן השירותים ולהפסיק את חברותך באתר.

תכנים אסורים לפרסום באתר
בהרשמה לשירותים את מאשרת את הסכמתך לתנאי השימוש הכלליים באסימון באתר. תנאים ומדיניות אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הם מגדירים, בין השאר, את המגבלות החלות על פרסום תכנים בשירותים ובאמצעותם ואוסרים פרסום תכנים אלה:

- כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;

-כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

- דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו "ב;

-כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

-כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

-סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

-כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;

-כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב;

-כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני;

 -כל מידע העלול להטעות צרכן;

-כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי נענע בפרט;

-כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

-הפרת תנאי השימוש הכלליים בנענע מהווה גם הפרה של הסכם זה.

-אין לבצע באמצעות השירותים באתר אסימון כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי נענע עצמם).

מסירת מידע לצד שלישי

אסימון לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
- בעת שתרכשי מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של אסימון, או בעת שתיקחי חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לאסימון ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך;
- במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר אסימון , את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
- אם יתקבל בידי אסימון צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
- בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אסימון או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין צד שלישי כלשהו שבהם גם אסימון היא צד;
- בכל מקרה שאסי

אודות אסימון |  צרו קשר |  פרסמו אצלנו |  תנאי שימוש |  תקנון רכישה באתר |  אסימון, טיולי חוויה ברוח נשית |  רשימת העסקים
אסימון - © כל הזכויות שמורות
וייזנט - תוכנות לעסקים