הפכי לעמוד הבית
על סדר היום נשים וכסף גוף ונפש סטייל דרך חיים סלון פורומים שדרת אסימון קשרים
כתובת דוא"ל: סיסמא:  עדיין לא חברה?  הצטרפי עכשיו   שכחת סיסמא?
טור אישי
כתבות נוספות
 
     
 
עוד באתר -
לוח אירועים   |   טיולי נשים   |   קשרים באסימון   |   אינדקס עסקים   |   הצטרפו לקבוצת אסימון   |  
המומלצים -
מתכונים   |   מחשבון נומרולוגיה   |   מחשבוני דיאטה   |   אסטרולוגיה   |   משחקים   |  
   
 

על הפער שבין הדיבור למעשה

ד"ר אורית חזן טוענת שעל מנת להעלות  את ייצוגן הנמוך של הנשים במקצועות מדעיים וטכנולוגים, יש ליצור תרבות המעודדת שונות (diversity) שתאפשר את ייצוגן של נשים ושל קבוצות תת-מיוצגות אחרות בתחום; גישה זו תתרום לטובתה של החברה כולה
מאת: פרופ' אורית חזן
15/02/2006

על בסיס הנתונים המצביעים על ייצוגן הנמוך של נשים במקצועות מדעיים וטכנולוגים, קיימות שתי גישות מקובלות המתייחסות לדרכים שבאמצעותן ניתן להעלות את ייצוגן של נשים במקצועות אלה. על-פי הראשונה, יש לעזור לנשים להתאים את עצמן למדעים ולטכנולוגיה; ברוח זו למשל מוקמות אגודות שמטרתן לתמוך בהשתלבותן של נשים בתחומים אלה. על-פי הגישה השנייה, יש להתאים את מקצועות המדע והטכנולוגיה לנשים; ברוח זו מוצע למשל להציע תוכניות לימודים ומסגרות לימוד המותאמות לנשים.

יחד עם זאת מסתבר שפעילויות הנובעות מתפיסות אלה אינן משפרות את המצב. לראייה, תת-ייצוגן של נשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים ממשיך להיות נמוך. למעשה עובדה זו אינה מפליאה היות ואין כלל צורך להתאים את הטכנולוגיה והנשים זו לאלה היות והתאמה זו קיימת כבר; והראיה, בתנאים תרבותיים מסוימים נשים מיוצגות ומצליחות במקצועות אלה באופן שווה.

על בסיס ההבחנה כי גישות אלה אינן מתאימות לפתרון הבעיה, בטור הקודם הצגתי תפיסה שונה המציעה כי על מנת להעלות את ייצוגן של נשים ושל קבוצות תת-מיוצגות אחרות בתחומים מדעיים וטכנולוגים יש ליצור תרבות המעודדת שונות (diversity) לטובתה של החברה כולה. כלומר, קו המחשבה שצריך להנחות אותנו הוא זה המניח כי שונות מטיבה עם החברה כולה, ולכן ייצוג שווה אינו המטרה אלא אמצעי לשיפור החברה. באופן כללי קו מחשבה זה מכוון אותנו לא לסווג את היעדרה של שונות כבעייתה של הקבוצה התת-מיוצגת, אלא, למעשה, כבעייתה של החברה כולה. בטור הקודם הצגתי כמה דוגמאות המדגימות נקודת מבט זו.  

לביסוס  נקודת מבט זו בהמשך הטור אציג דוגמא המראה כיצד קו המחשבה שעל פיו יש להתאים את הטכנולוגיה והנשים זו לאלה, לא תורם בהכרח להעלאת ייצוגן של נשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים. קו מחשבה זה יודגם ע"י פעילותה של האגודה ACM - Association for Computing Machinery, שהיא איגוד אמריקאי מרכזי המאגד את העוסקים במקצועות ה- ICT (Information and Communication Technology) ונחשבת לאחת האגודות הגדולות בעולם בתחום.

תחילה אדגים את העניין הרב שמעורר בקהילייה זו תת-ייצוגן של נשים. לאחר מכן אציג את האגודה ACM-W ((ACM committee on Women in Computing שהוקמה בחסות ה- ACM. מסתבר, שלמרות העניין הרב שהנושא מעורר בקהילייה ולמרות קיומה של אגודה זו, הבאה לתמוך בקידומן של נשים בה, המצב אינו משתנה ונשים ממשיכות להיות תת-מיוצגות בה. הדגמה זו תתמוך בנקודת המבט אותה אני מציגה שעל-פיה יש להביא לשינוי תרבותי המעודד שונות לטובת הכלל, ולא להתמקד בקידומן של נשים, כיוון שכאמור אינו משפר את המצב ושבסופו של דבר מעמיד את הנשים בעמדת נחיתות. 

רקע
התופעה של מיעוט נשים במקצועות מדעי המחשב מכונה בארה"ב "הצינור המתכווץ" “the shrinking pipeline”  (Camp, 1997). תופעה זו מתייחסת בעיקר לייצוגן ההולך וקטן של סטודנטיות הלומדות מדעי המחשב באוניברסיטאות. למשל, ב- 2002 אחוז הסטודנטיות שלמדו מדעי המחשב באוניברסיטאות עמד על %16, בשעה שב- 1984 עמד אחוז זה על %37.
בתעשייה מצטיירת תמונה דומה. ייצוגן של נשים במקצועות ה- ICT  בארה"ב הצטמצם במהלך 15 השנים האחרונות מ- 40% ל- 20%. ב- 2003, למשל, נשים היוו מחצית מכוח העבודה בארה"ב, אך הן היוו רק 20% מהעובדים במקצועות ה- ICT. יתר על-כן, בודדות מהן נושאות תפקיד

י ניהול בכירים. תת-ייצוגן של נשים במקצועות ה- ICT  מוסבר באמצעות סיבות שונות, כמו למשל הדימוי המוטעה של המקצוע ושל העוסקים בו, הדומיננטיות של הגברים בתחום וקונפליקט הקריירה-משפחה (שבו דנתי באחד הטורים הקודמים). אגב, בין אם גורמים אלה נכונים או לא, הם כולם בולמים שונות היות והם מציירים סטריאוטיפ מסוים של העוסקים בתחום. 

ארגון ה- ACM
להלן אדגים את העניין שמעורר תת-ייצוגן של נשים ע"י בחינת רשימת התפוצה של ה- ACM, המספקת 3 פעמים בשבוע חדשות לקהיליית ה- ICT. כל הודעה הנשלחת לחברי הקהילייה מציגה כ- 10פרטי חדשות קצרים המבוססים על מאמרים המפורסמים בעיתונות המקצועית. פרטי המידע הקצרים מפנים את המתעניינים למאמרים המלאים. סריקת הודעות אלה עשויה להעיד על תחומי העניין של הקהילייה היות ופרטי המידע המתפרסמים בה נבחרים מתוך כל החומר המפורסם בעולם המחשוב. וכך, חדשות המפורסמות ברשימה זו משקפות למעשה את הנושאים המעניינים את הקהילייה והנתפסים על-ידה כחשובים. במילים אחרות, ניתן להניח כי תרבות הקהילייה משתקפת בפרטי החדשות המתפרסמים ברשימת תפוצה זו כמודגם בפסקה הבאה.

מסתבר שקהיליית ה- ACM מוצאת את ייצוגן הנמוך של נשים בעולם התקשוב מעניין ורלוונטי. במהלך 5 השנים האחרונות (ינואר 2005 עד דצמבר 2005) מתוך 850 הודעות שנשלחו לקהילייה, 198הודעות הכילו פריט חדשות הקשור לתת-ייצוגן של נשים במקצועות ה – ICT. מספר זה מרשים לאור השוואתו למספר הופעותיהם של נושאים כמו: 'hacker' שהופיע ב- 339 פריטי חדשות, 'Java' שהופיעה ב- 135 פריטי חדשות, 'culture' שהופיעה ב- 59 פריטי חדשות, ו- 'children' שהופיע ב- 39 פריטי חדשות. רק במהלך חודש דצמבר 2005, מתוך 135 הודעות שנשלחו לרשימה, 56 הכילו פרטי חדשות הקשורים לייצוגן של נשים במקצועות ה- ICT . תמונה זו מצביעה בברור על העניין שמוצאת הקהילייה בנושא.

מודעות זו הובילה להקמת ארגון-בת בשם ACM-W (ACM committee on Women in Computing) שמטרתו לעזור לנשים להשתלב בתחום. על-פי אתר הארגון:
 "ACM-W is the ACM committee on Women in Computing. It celebrates, informs and supports women in computing, and works with the ACM-W community of computer scientists, educators, employers and policy makers to improve working and learning environments for women." 

וכך קל להבחין בנקל בפער הקיים בין תשומת הלב הרבה שתת-ייצוגן של נשים בתחומי ה- ICT  מקבל בקהילייה (בולטות ברשימת התפוצה והקמת אגודה לטיפול בנושא) והשפעתה המועטה של פעילות זו על המצב בשטח. מצב זה מעלה שוב באופן טבעי שאלות המתייחסות למקומן של אגודות מסוג זה ולהתאמתן כדרך להתמודד עם תת-ייצוגן של נשים בתחום.

סיכום
לסיום הטור אחזור שוב על נקודת המבט שברצוני להדגיש: על מנת להעלות את ייצוגן של נשים ושל קבוצות לא מיוצגות אחרות בתחומים מדעיים וטכנולוגים יש להביא לשינוי תרבותי שייצור תרבות המעודדת שונות (ולא לבנות מסגרות תומכות לנשים, שבמקרה הטוב אינן מועילות ובמקרה הגרוע עלולות להציג את הנשים כחלשות וזקוקות לתמיכה). בדיון כזה יש לזכור ששונות מטיבה עם החברה כולה (ולא רק עם הקבוצות התת-מיוצגות) ולכן קבלתה של שונות תועיל בסופו של דבר עם התחום עצמו.
 
מקורות:
Camp, T. (1997). The Incredible Shrinking Pipeline, Inroads- SIGCSE Bulletin 40(1), pp. 103-110.

 

 הוסיפי תגובה    שלחי לחברה    גירסה להדפסה
     תגובות
 
האם אנחנו מוכנות לחולל את השינוי התרבותי?
,   03/06/2006 19:23:29
האם הנשים רוצות בשינוי התרבותי הזה? בהנחה שהתשובה חיובית, נשאלת השאלה כיצד מחוללים את השינוי? דורות רבים חינכו את הנשים להיות "מלקטות" וצייתניות כתכונות ראשוניות. לידת ילדינו נתנה בנו כוחות והפכה אותנו באופן מיידי ללביאות.בחלק מהתרבויות אנחנו דואגות גם למשפחה וגם לפרנסה. ועדיין, אין לנו כניסה ל "Boys club", אנחנו לא תומכות אחת בשניה ולא מקימות את ה "Woman's club" ועדיין שכרנו נמוך בכמה עשרות אחוזים משכרם של הגברים.אי אפשר להחזיק במקל משני קצוותיו.אם אנחנו רוצות שדברים ישתנו, אנחנו צריכות להציב לעצמנו מטרה ולומר שזה מה שאנחנו רוצות. לחפש ולבנות את הכוחות שלנו כנשים, לעזור אחת לשניה, לומר בקול רם מה מפריע לנו ולהשאיר את הפחדים בבית ולבקש את מה שמגיע לנו אם אנחנו מאמינות במקצועיות שלנו.
תגובה לתגובה
חינוך בגיל הרך
,   19/02/2006 18:17:31
קראתי מספר מחקרים אשר בדקו פניות של מורים וכמובן גם מורות במקצועות ריאליים בסוף יסודי וחטיבת ביניים. בשאלות ריאליות פנו לרוב אל הבנים ועודדו אותם באופן משמעותי להגיב ולהשתתף, הציפיות כלפי הבנות היו נמוכות כבר בשלב הזה. הפליה סמויה שכזו בנוסף למקצועות של ההורים בונים את ההמשך הלקוי. בשלב מבוגר יותר בחייהן של הנערות ההורים, היועצים והחברה מפעילים הרבה מאוד כח כדי להפנות אותה אל עבר מקצועות בטוחים ונוחים כמו הוראה. שורש הבעיה עמוק יותר מהנראה לעין במבט ראשון.
תגובה לתגובה
  
+ הוראה כבר מזמן מקצוע לא בטוח
, , 07/03/2006 12:30:32
נראה לי שהיום דווקא מכוונים הרבה יותר להייטק, גם נשים. הוראה זה כבר לא מקצוע נוח, הו דורש המון זמן מעבר לנוכחות בכיתה, והמון לחצים נפשיים מצד ביה"ס הילדים והגרוע ביותר: ההורים.
תגובה לתגובה
 
טורים נוספים  
הקשר שבין מגדר ושיטות פיתוח תוכנה הקשר שבין מגדר ושיטות פיתוח תוכנה
מדוע חברות אינן שואפות לייצוג מגדרי שווה? מדוע חברות אינן שואפות לייצוג מגדרי שווה?
שונות כאמצעי להשגת מטרות חברתיות שונות כאמצעי להשגת מטרות חברתיות
למה הן לא בוחרות ללמוד מדעי המחשב ברמה של 5 יחידות לימוד? למה הן לא בוחרות ללמוד מדעי המחשב ברמה של 5 יחידות לימוד?
ייצוג שווה לנשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים - כיצד? ייצוג שווה לנשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים - כיצד?
מבט תרבותי על כיתות מדעי המחשב בתיכון בישראל מבט תרבותי על כיתות מדעי המחשב בתיכון בישראל
כתבות נוספות במדור  
   
-->
 
על סדר היום
החדשות שלנו
מזווית נשית
סטטיסטיקה
הסיפור שלה
סיפורים מהחיים
 
נשים וכסף
נשים ועסקים
יזמות עסקית
שוק העבודה
שוק ההון
צרכנות
 
גוף ונפש
רוחניות
אימון אישי
רפואה אלטרנטיבית
פנג שואי
קבלה
מרפלקסולוגיה ללמידה
 
סטייל
אופנה
טיפוח ויופי
דיאטה ותזונה
עיצובים
חדש על המדף
מבצעים והנחות
 
דרך חיים
הטיפ היומי
אקדמיה לסקס
בריאות
הורות וילדים
הריון ולידה
זוגיות
אוכל
תיירות ונופש
 
סלון
תרבות ואמנות
ספרים
קולנוע וטלוויזיה
מופעים והצגות
תערוכות
 
אודות אסימון |  צרו קשר |  פרסמו אצלנו |  תנאי שימוש |  תקנון רכישה באתר |  אסימון, טיולי חוויה ברוח נשית |  רשימת העסקים
אסימון - © כל הזכויות שמורות
וייזנט - תוכנות לעסקים