הפכי לעמוד הבית
על סדר היום נשים וכסף גוף ונפש סטייל דרך חיים סלון פורומים שדרת אסימון קשרים
כתובת דוא"ל: סיסמא:  עדיין לא חברה?  הצטרפי עכשיו   שכחת סיסמא?

מבוא

1. אנא קראי את תנאי תקנון זה בעיון רב. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין אתר אסימון לכל דבר ועניין.
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. אסימון, אתר הנשים של ישראל, בבעלותה של  דניאלה שורץ המנהלת ומפעילה את אתר אסימון (להלן אסימון), מאפשר לגולשים באתר לרכוש שירותים/ מוצרים שונים המובאים למכירה באתר בצורה קלה נוחה ויעילה.

3. רכישת מוצר ו/או שירות (להלן גם: "המוצר") באמצעות האתר,  המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה בעצם ביצוע הפעולה כי קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אסימון ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. למען הסר ספק אסימון אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים/שירותים המוצעים באתר. המוצרים/שירותים המוצעים למכירה בכל שיטות המכירה, מוצעים על ידי המוכרים ו/או נותני השירותים השונים ולא על ידי אסימון. אסימון מעמיד לרשות המוכרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה. האחריות הבלעדית למכירת המוצרים/שירותים, טיב המוצרים, אספקתם, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים ו/או נותני השירותים ובאופן בלעדי. אין לראות באסימון כמי שמוכר את המוצרים/שירותים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם.

6. כל שימוש בשירותים ובמוצרים - בכולם או בחלקם - הינו על אחריותה הבלעדית של המשתמשת, ואם וככל שהיא מעוניינת לעשות בהם שימוש כלשהו עליה לבדוק את טיבם ואיכותם.

7. אסימון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך  במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את אסימון.

9. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

10. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר באינטרנט.

זכות השתתפות ברכישה

11. רשאית להשתתף ברכישה בת 18 ומעלה אשר קיימת ברשותה תעודת זהות, כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת  מחברות האשראי בישראל  ובעל, כתובת  דואר  אלקטרוני ברשת האינטרנט.

12. אסימון שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.

13. לאסימון הזכות לבטל את השתתפותך ברכישה באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם מסרת פרטים כוזבים, אם בצעת כל מעשה אשר יכול לפגוע באתר או כל צד שלישי כל שהם או אם בצעת מעשה לא חוקי כלשהו באתר, או אם כרטיס האשראי שברשותך הוגבל לשימוש או נחסם.

תהליך הרכישה

14. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמשת וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל אסימון להבטיח את ביצוע ההזמנה.

15. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע אסימון בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות  כרטיסי האשראי והספקים, תינתן הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. לאחר סיום המכירה. חיוב מבצע ההזמנה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.

16. מעת לעתים ימכרו מוצרים/שירותים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

17. המוכרים המציעים את מוצריהם למכירה באתר עושים כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, המוכרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין, רשאים המוכרים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתם, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל והמוכר ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.מימש אסימון את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

18. בוטלה מכירה כאמור אסימון ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

תהליך רכישת שירות יעוץ

19. בעת רכישת שירות ייעוץ דרך האתר הלקוחה תתבקש למלא שאלון שיועבר לנותן הייעוץ. היועץ יתקשר ללקוחה תוך יום עסקים אחד ויקבע איתה את שעת ואופן מתן היעוץ.

20.  אסימון איננו אחראי ןלא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שנגרם ללקוחה בגין היעוץ שקבלה.

אספקה ומשלוחים

21. הספקים ו/או נותני השירותים ידאגו לאספקת כל מוצר ו/או שירות הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, תוך התנאים המופיעים בתנאי המשלוח.

22. הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי המשלוח הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. אין לראות באסימון ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של אסימון ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

23. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. התקנון של כל גוף באמצעותו אסימון או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות אסימון, ויחייב כל מבצע פעולה.

24. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

25. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, אסימון תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד אסימו

אודות אסימון |  צרו קשר |  פרסמו אצלנו |  תנאי שימוש |  תקנון רכישה באתר |  אסימון, טיולי חוויה ברוח נשית |  רשימת העסקים
אסימון - © כל הזכויות שמורות
וייזנט - תוכנות לעסקים