הפכי לעמוד הבית
על סדר היום נשים וכסף גוף ונפש סטייל דרך חיים סלון פורומים שדרת אסימון קשרים
כתובת דוא"ל: סיסמא:  עדיין לא חברה?  הצטרפי עכשיו   שכחת סיסמא?
על סדר היום סטטיסטיקה
נשים וספורט -סקר 5 החדש

האם את מעדיפה כדורגל או כדורסל? איזו קבוצת ספורט את אוהדת - אם בכלל? מהו ענף הספורט האהוב עליך? הפעם אנחנו רוצות לבדוק - מה באמת יחסן של נשים לספורט. את מוזמנת להשתתף וגם אולי לזכות בספר

כתבות נוספות
* דו''ח תמונת מצב חברתית
* הישראלית החדשה
* האם ניתן להגיע לשוויון?
 
     
 
עוד באתר -
ארגוני נשים   |   קווי מצוקה   |   לוח אירועים   |   טיולי נשים   |   קשרים באסימון   |   אינדקס עסקים   |   הצטרפו לקבוצת אסימון   |  
המומלצים -
מתכונים   |   מחשבון נומרולוגיה   |   מחשבוני דיאטה   |   אסטרולוגיה   |   משחקים   |  
asimon180.jpg
    asimon120.jpg
 

פערים גדלים בהכנסה החודשית הממוצעת בין נשים לגברים
ההכנסה החודשית הממוצעת לגבר שכיר בשנת 2004 פי 1.6 מההכנסה המקבילה של אשה שכירה,  ההכנסה הממוצעת של גבר לשעת עבודה גבוהה ב-19% מזו של אישה, ההכנסה ברוטו למשק בית שבראשו שכיר בעשירון העליון גבוהה פי 12.1 מההכנסה ברוטו בעשירון התחתון, כך עולה מניתוח נתונים של סקר הכנסות וסקר הוצאות משק הבית לשנת 2004, שנערכו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מאת: דנה שגב
04/08/2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכה סקר בנושא הכנסות וסקר  בנושא הוצאות משק הבית לשנת 2004. נתוני סקר ההכנסות המשולב 2004, מתבססים על מדגם של 14,636 משקי בית, מתוכם  9,136 משקי בית שבראשם עומד שכיר, 1,364 משקי בית שבראשם עומד עצמאי, ו-4,136 משקי בית שבהם ראש משק הבית לא עובד.

ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית הגיעה באמצע שנת 2004, ל-11,220 ₪ בממוצע לחודש למשק בית. בניכוי תשלומי חובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות) הגיעה ההכנסה הכספית הפנויה ("הכנסה נטו") ל-8,953 ₪, וההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית , המקובלת כמדד ל"רמת לחיים", הסתכמה ב-3,267 ₪ לחודש. מכאן שתשלומי החובה של משקי הבית היוו כ-20% מסך ההכנסה ברוטו.

מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על 3.3, ומספר המפרנסים הממוצע למשק בית היה 1.2.
77% מההכנסות הכספיות של משקי הבית ב-2004 מקורן בהכנסה מעבודה (8,625 ₪), ועוד 12%
(1,336 ₪) מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ (קצבאות מביטוח לאומי והכנסות ממוסדות ממשלה אחרים).

משקי בית בהם ראש משק הבית "שכיר"
ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית בהם ראש משק הבית שכיר , הגיעה ב-2004 ל-13,613 ₪ בממוצע לחודש למשק בית, לעומת 13,377 ₪ בשנת 2003, עלייה ריאלית של 2.2%. בניכוי תשלומי חובה הגיעה ההכנסה הכספית הפנויה ("הכנסה נטו") למשק בית של שכירים ב-2004  ל-10,702 ₪, וההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית הסתכמה ב-3,621 ₪ לחודש.
תשלומי החובה של משקי הבית שבראשם שכיר, היו 21.4% מההכנסה ברוטו.

מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על 3.7, ומספר המפרנסים הממוצע עמד על 1.7 למשק בית.
83.3% מההכנסות הכספיות ב-2004 של משקי בית שבראשם שכיר, מקורן  בהכנסה מעבודה שכירה  (11,336 ₪) ועוד 6.8% מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ (921 ₪ לחודש).

בשנת 2004 ההכנסה ברוטו למשק בית שבראשו שכיר בעשירון העליון (37,863 ₪), גבוהה פי 12.1 מההכנסה ברוטו בעשירון התחתון (3,127 ₪). הפער בהכנסות העשירונים הקיצוניים עלה בשנת 2004 לעומת שנת  2003 ב-5.2%. בשנת 2004 ההכנסה ברוטו של משק בית בעשירון העליון עלתה ריאלית
ב-2.5% ובעשירון התחתון ירדה ריאלית ב- 2.6% לעומת שנת 2003. ההכנסה נטו למשק בית בעשירון העליון (24,975 ₪), גבוהה פי 8.6 לעומת ההכנסה נטו בעשירון התחתון (2,889 ₪).


משקי בית בהם ראש משק הבית "עצמאי"
ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית בהם ראש משק הבית עצמאי, הגיעה בשנת 2004 ל-14,679 ₪ בממוצע למשק בית לחודש, ירידה ריאלית של 1.1% לעומת שנת 2003.
בניכוי תשלומי החובה, ההכנסה הכספית הפנויה (הכנסה נטו) למשק בית שבראשו עצמאי הסתכמה
 ב-11,006 ₪. הכנסה זו גבוהה ב-2.8% מההכנסה נטו במשקי בית של שכירים. ההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית הסתכמה ב-3,571₪ לחודש. תשלומי החובה (3,674 ₪) היוו 25% מההכנסה ברוטו.

מספר הנפשות הממוצע למשק בית שבראשו עצמאי עמד על 3.9 נפשות, ומספר המפרנסים היה בממוצע 1.7 בשנת 2004.
62.2% מההכנסות הכספיות של משקי בית שבראשן עצמאי ב-2004, מקורן בהכנסה מעבודה עצמאית (9,136 ₪), ו-22.4% מקורן בהכנסה מעבודה שכירה. עוד 6% מההכנסות מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ (876 ₪).

משקי בית בהם ראש משק הבית "לא עבד"
ההכנסה הכספית ברוטו בקבוצת משקי בית בה ראש משק הבית לא עבד הגיעה, בשנת 2004, ל-4,575 ₪ בממוצע למשק בית לחודש, לעומת 4,594 ₪ למשק בית לחודש בשנת 2003 – ללא שינוי ריאלי. ההכנסה הכספית הפנויה למשק בית הסתכמה ב-4,253 ₪, וההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית הסתכמה ב-1,994 ₪.
ההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית שכירים (3,621 ₪ בממוצע לחודש), גבוהה ב- 82% לעומת ההכנסה המקבילה במשקי הבית בהם ראש משק הבית לא עבד. ב-2003 עמד הפער על 70%.
תשלומי החובה מההכנסה ברוטו במשקי בית בהם ראש משק הבית לא עבד, עמדו על 7%.
מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על 2.4 נפשות בשנת 2004, וגיל ראש משק הבית היה 60.8 בממוצע (לעומת 40.5 במשקי בית שבראשם שכיר).
53.4% מההכנסות של משקי הבית בהם ראש משק הבית לא עבד מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ (2,443 ₪), כאשר 47.2%  מההכנסות הכספיות של משקי בית אלו מקורן מהמוסד לביטוח לאומי(2,160 ₪). מעל מחצית מההכנסה מביטוח לאומי מקורה בקצבת זקנה (1,218 ₪ בחודש).

"שכירים "
ההכנסה הכספית ברוטו לשכיר משכר ומשכורת הגיעה בשנת 2004, ל-6,972 ₪ לחודש, עלייה ריאלית של 1.4%, לעומת שנת 2003. ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה הגיעה ל-41.3 ₪, לעומת 41.2 ₪ בשנת  2003.

52% מהשכירים הם גברים ו-48% נשים. ההכנסה החודשית הממוצעת לגבר שכיר בשנת 2004 הייתה 8,459 ₪, פי 1.6 מההכנסה המקבילה של אשה שכירה – 5,357 ₪.  ההכנסה לשעת עבודה של גבר -44.2  ₪, הייתה גבוהה ב-2004  ב-19%  מזו של אישה -  37.2 ₪ (פער השומר על עצמו משנת 2002).
מבין כל משלחי היד, ההכנסה ברוטו לשכירים מנהלים הייתה הגבוהה ביותר והגיעה ל-14,535 ₪ בחודש בממוצע. ההכנסה החודשית הממוצעת לגבר שכיר בדרגת ניהול גבוהה פי 1.3 מההכנסה הממוצעת לאישה שכירה בדרגת ניהול (15,644 ₪ לחודש למנהל לעומת 11,709 ₪ לחודש למנהלת). הפער בהכנסות בין גברים לנשים קטן לפי 1.1 בחישוב ההכנסה ברוטו לשעת עבודה למנהלים. ההכנסה ברוטו לשעת עבודה למנהל הייתה 69.8 ₪ לעומת 62.1 ₪ למנהלת. לעומתם, ההכנסה ברוטו לעובדים בלתי מקצועיים הייתה הנמוכה ביותר והגיעה בשנת 2004 ל-3,454 ₪ לחודש. ההכנסה ברוטו לשעה לעובד בלתי מקצועי (גבר) הייתה 24.4 ₪ ולעובדת בלתי מקצועית 21.8 ₪ בממוצע.

נתונים אלו מבוססים על 15,490 שכירים שנמצאו ב-14,636 משקי הבית שנחקרו.
ההכנסה החודשית הממוצעת לגבר שכיר בשנת 2004 הייתה 8,459 ₪, פי 1.6 מההכנסה המקבילה של אשה שכירה, 5,357 ₪,  ההכנסה הממוצעת של גבר לשעת עבודה (44.20 ₪), גבוהה ב-19% מזו של אישה   (37.20 ₪), ההכנסה ברוטו למשק בית שבראשו שכיר בעשירון העליון (37,863 ₪), גבוהה פי 12.1 מההכנסה ברוטו בעשירון התחתון (3,127 ₪), כך עולה מניתוח נתונים של סקר הכנסות וסקר הוצאות משק הבית לשנת 2004, שנערכו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הכנסה ברוטו לשכיר לשנת 1004  לפי משלח יד ומין

עובדים בלתי

מקצועיים

עובדים מקצועיים

בתעשייה ובינוי

עובדים  מקצועיים

בחקלאות

סוכנים, עובדים

במכירות ושירותים

עובדי פקידות

 

מנהלים

 

בעלי מקצועות

חופשיים וטכניים

בעלי משלח יד

אקדמי

סך כל השכירים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גברים

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">99.0

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">311.6

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">12.6

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">165.5

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">99.6

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">85.0

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">128.6

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">143.9

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">1,085.7

שכירים באוכלוסייה (באלפים)

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">4,012

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">6,235

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">4,564

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">6,233

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">8,019

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">15,644

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">9,090

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">13,901

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">8,459

הכנסה ברוטו (₪)  -  לחודש

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">24.4

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">31.3

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">25.3

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">34.2

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">43.4

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">69.8

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">50.7

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">71.9

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">44.2

הכנסה ברוטו (₪)  -  לשעה

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">41.1

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">47.8

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">43.6

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">44.2

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">44.1

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">52.3

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">42.1

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">45.4

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">45.7

מספר שעות  עבודה בשבוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נשים

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">80.4

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">42.3

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">1.8

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">230.2

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">270.2

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">33.4

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">190.5

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">141.3

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">999.4

שכירות באוכלוסייה (באלפים)

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">2,767

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">4,289

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">3,073

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">3,321

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">5,402

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">11,709

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">5,798

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">8,184

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">5,357

הכנסה ברוטו (₪)  -  לחודש

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">21.8

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">23.8

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">26.2

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">24.8

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">35.0

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">62.1

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">44.3

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">56.4

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">37.2

הכנסה ברוטו (₪)  -  לשעה

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">31.6

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">44.0

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">29.2

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">32.9

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">37.1

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">44.2

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">31.5

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">34.8

tyle="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">34.9

מספר שעות  עבודה בשבוע

 

 הוסיפי תגובה    שלחי לחברה    גירסה להדפסה
כתבות נוספות במדור  
נשים בישראל נשים בישראל
   
-->
 
על סדר היום
החדשות שלנו
מזווית נשית
סטטיסטיקה
הסיפור שלה
סיפורים מהחיים
 
נשים וכסף
נשים ועסקים
יזמות עסקית
שוק העבודה
שוק ההון
צרכנות
 
גוף ונפש
רוחניות
אימון אישי
רפואה אלטרנטיבית
פנג שואי
קבלה
מרפלקסולוגיה ללמידה
 
סטייל
אופנה
טיפוח ויופי
דיאטה ותזונה
עיצובים
חדש על המדף
מבצעים והנחות
 
דרך חיים
אקדמיה לסקס
הורות וילדים
בריאות
הריון ולידה
זוגיות
אוכל
תיירות ונופש
 
סלון
תרבות ואמנות
ספרים
קולנוע וטלוויזיה
מופעים והצגות
תערוכות
 
אודות אסימון |  צרו קשר |  פרסמו אצלנו |  תנאי שימוש |  מפת האתר |  ארכיון כתבות |  תקנון רכישה באתר |  אסימון, טיולי חוויה ברוח נשית |  רשימת העסקים
אסימון - © כל הזכויות שמורות      עיצוב: סטודיו Symbols
וייזנט - תוכנות לעסקים